Tin tức

Pattern

Hướng dẫn phân quyền quản trị viên admin website

Công ty bạn có website và nhiều bộ phận mỗi bộ phận bạn muốn họ theo tác đúng module đó, khi đó bạn sẽ tạo một user và phân cho họ thao tác module đó, không làm ảnh hưởng hoặc can thiệp các thông tin quan trọng trong module khác.

Đó là chức năng phân quyền cơ bản trong module phân quyền người dùng của Cong ty Ánh Linh chúng tôi. Và nó luôn có sẵn trong các website nếu tài khoản của Quý khách được phân là người quản trị cấp cao.

Hãy làm theo các bước bên dưới để phân quyền người quản trị viên website nhé

Bước 1: Tạo tài khoản quản trị admin

Đăng nhập trang admin, sau đó bên trái hãy tìm Mục: Cấu hình hệ thống -> Click vào Phân quyền người dùng. Nếu tài khoản của bạn được phép sử dụng tính năng này bạn sẽ thấy danh sách người dùng (user) và nút: Add User

Danh sách user được phân quyền
Danh sách user được phân quyền

Nhấn vào nút: Add User để tạo mới người dùng. Tại đây các trường có dấu * đỏ là bắt buộc nhập bao gồm:

User ID: nickname đăng nhập, nên chọn các chữ cái và số liên nhau vidu: thanhansoft hoặc anhlinh2019,...

Email: Email dùng để quên mật khẩu và nhận thông báo từ website

Password: Mật khẩu đăng nhập admin

Re-password: Nhập lại mật khẩu 1 lần nữa

User language: vi, bạn cứ để mặc định

Quyền hạn: Tại đây có 3 tùy chọn quan trọng như sau:

  • Biên tập viên - User: Quyền hạn của loại user này là không có quyền can thiệp hệ thống như: Code, phân quyền, Cấu hình menu, Quản lý thư viện hình ảnh,... User này chỉ được phép truy cập vào các module thông thường để Thêm, Sửa, Xóa module mà user này được admin cấp cao phân cho
  • Quản lý - Super: Loại user Super bao gồm các quyền của User bên trên có thêm quyền Cấu hình menu, Quản lý hình ảnh, và một số quyền hạn cho phép
  • Quản trị viên - Admin: User cấp cao nhất chính là bạn hoặc ai đó bạn tin tưởng vì code Ánh Linh chúng tôi trong admin cho phép sửa code giao diện, lập trình tính năng và xóa hình ảnh upload, kể cả hình ảnh giao diện layout website. Nên việc tạo user phân quyền admin bạn nên thận trọng. Admin có thể xóa toàn bộ dữ liệu website của bạn
Phân quyền user admin
Phân quyền user admin

Sau đó hãy nhấn nút Submit để tạo user. Sau bước này bạn hãy bắt đầu phân quyền cho User bạn vừa tạo

Bước 2: Phân quyền user sử dụng module

Bạn truy cập lại mục Cấu hình hệ thống -> Phân quyền người dùng, tại danh sách các người dùng admin bạn hãy chọn nút Module bên phải ứng với mỗi user để phân quyền cho user đó

Cho phép User sử dụng hay không sử dụng module
Cho phép User sử dụng hay không sử dụng module

Tại trang này liệt kê tất cả các module mà website bạn đang sử dụng, bạn có thể tick chọn các module hoặc không tick nếu không cho sử dụng. Sau đó nhấn nút: Submit

Nếu có thắc mắc trong quá trình sử dụng module này, hãy liên hệ với bộ phận kinh doanh của Ánh Linh để được hỗ trợ

Chúc thành công.

Tin tức khác