Tin tức

Pattern

Danh sách các tính năng module trong web Ánh Linh

Thuật ngữ và danh sách các module trong code web của Ánh Linh dùng cho đội ngũ kỹ thuật:

1. Giới thiệu

  • about_home: Giới thiệu trang chủ trình bày 1 mẫu tin mới nhất
  • about_first: Hiện trong trang giới thiệu, hiện bài viết mời nhất hoặc được sắp xếp đầu tiên

Tin tức khác