Tuyển dụng

Pattern

Tuyển dụng

Tuyển nhân viên cắt Layout HTML/CSS

Cắt HTML Layout - CSS file source Photoshop hoặc Rip từ website theo yêu cầu của Công ty và khách hàng