Chính sách

Pattern

Chính sách bán hàng

Thiết kế website DEMO

Với website mới được tạo ra, khách hàng có thể tự mình quản trị cũng như cập nhật hình ảnh, thông tin một cách thuận tiện nhất. Bên cạnh đó khách hàng có thể trỏ tên miền theo ý thích để bắt đầu phát triển thương hiệu. Tất cả các bước trên đều miễn phí, quý doanh nghiệp chỉ cần trả phí khi thấy hài lòng với dịch vụ.

Nâng cấp website

Trong trường hợp muốn nâng cấp gói dịch vụ đang sử dụng lên gói giải pháp cao hơn khách hàng đóng thêm cho anhlinh.net khoản phí chênh lệch giữa hai gói giải pháp tính từ thời điểm nâng cấp. Chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp gói giải pháp cho khách hàng sau ba ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ  thông tin và tiền thanh toán

Gia hạn website

Khi hết hạn sử dụng khách hàng có thể gia hạn sử dụng đồng thời:

  • Khách hàng sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi, khuyến mại tại thời điểm gia hạn.
  • Khách hàng thanh toán cho anhlinh.net phí duy trì gói giải pháp
  • Ánh Linh sẽ có trách nhiệm gia hạn sử dụng cho quý doanh nghiệp chậm nhất sau 24 giờ làm việc kể từ khi nhận được phí duy trì

Chính sách khác