Kiến thức adwords

Pattern

Kiến thức adwords

Ánh Linh chia sẽ kiến thức làm sao quảng cáo google hiệu quả, dành cho người dùng biết quảng cáo google ads

Chọn list sản phẩm trong quảng cáo google mua sắm (Google shopping)
Kiến thức adwords

Chọn list sản phẩm trong quảng cáo google mua sắm (Google shopping)

Nguồn cấp dữ liệu trên google merchant của bạn có thể có nhiều sản phẩm và bạn có thể chọn những sản phẩm nào để quảng cáo bên Google ADS

Xem thêm
Đo lường hiệu quả quảng cáo google ads
Kiến thức adwords

Đo lường hiệu quả quảng cáo google ads

Khi bạn quảng cáo google làm thế nào để biết có bao nhiêu người nhấn vào nút gọi điện để thực hiện cuộc gọi trên website của bạn

Xem thêm