Tin tức

Pattern

Hướng dẫn thêm mới sản phẩm

Hôm nay Thiết kế web biên hòa  hướng dẫn bạn thêm mới sản phẩm cho danh mục áo sơ mi nữ, trong bộ serie hướng dẫn sử dụng quản trị trang web trên Thiết kế web biên hòa.

Quay lại Tab trang Admin

Click vào nút: sản phẩm

Chọn danh sách

Chọn thêm mới

Chọn danh mục mà bạn muốn thêm sản phẩm, bài hướng dẫn này mình hướng dẫn bạn thêm sản phẩm cho danh mục áo sơ mi nữ.

Tiếp theo đặt tên cho sản phẩm

Thêm mô tả cho sản phẩm, thông tin mô tả sẽ được hiển thị ở góc bên phải của sản phẩm.

Nhập nội dung cho sản phẩm

Nhập giá cho sản phẩm

Kích thước hình ảnh chuẩn là rộng 700px và cao 700px, nếu bạn biết design bạn thiết kế theo kích thước đó hình  sẽ đẹp.

Bạn clik nút chọn tệp để tải ảnh lên

Sau đó bạn click thêm mới

Bước tiếp theo bạn thêm hình ảnh mô tả cho sản phẩm.

Bạn click nút chọn hình ảnh và chọn hình mà bạn muốn lải lên.

Tiếp theo chọn cập nhật hình ảnh để tải lên và chọn cập nhật để hoàn tất.

Nhấn tải lại (reload) trang web để xem nội dung đã thay đổi.

Các sản phẩm tiếp theo bạn thực hiện như ở các bước ở trên.

Xem tiếp bài trong serie.

Bài tiếp theo: Hướng dẫn thêm mới banner

Bài trước:Hướng dẫn thêm mới danh mục sản phẩm

Tin tức khác