Tin tức

Pattern

Hướng dẫn thêm bản đồ và thêm thông tin vào mục liên hệ

Xin chào các bạn hôm nay Thiết kế wesite biên hòa hướng dẫn bạn thêm bản đồ và thêm thông tin của bạn vào mục liên hệ.

Quay lại Tab trang Admin

Click vào nút: Liên hệ

Chọn danh sách

Chọn chỉnh sửa

Phần nội dung bạn nhập thông tin địa chỉ  số điện thoại

Bạn có thể viết thêm email, địa chỉ chi nhánh hay văn phòng đại diện.v.v... của bạn.

Để lấy mã nhúng google maps bạn truy cập vào web http://maps.google.com/​

Tiếp theo bạn gõ địa chỉ shop của bạn vào ô tìm kiếm.

Tiếp theo click chia sẻ lấy mã nhúng.

Bạn Quay lại Tab trang Admin dán mã nhúng bạn vừa lấy được vào ô mã nhúng google map và chọn chỉnh sửa để hoàn tất.

Nhấn tải lại (reload) trang web để xem nội dung đã thay đổi.

Xem tiếp bài trong serie.

Bài tiếp theo: Hướng dẫn cấu hình tên miền trỏ về website

Bài trước: Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin hỗ trợ trực tuyến​

Tin tức khác