Tin tức

Pattern

Hướng dẫn thêm mới bài viết dịch vụ

Xin chào các bạn hôm nay Thiết kế website biên hòa hướng dẫn bạn thêm bài viết mới cho danh mục dịch vụ.

Quay lại Tab trang Admin

Click vào nút: dịch vụ

Chọn danh sách

Chọn thêm mới

Đặt tiêu đề cho bài viết

Viết thông tin mô tả và nội dung dịch vụ của bạn

Kích thước hình ảnh chuẩn là rộng 500px và cao 500px, nếu bạn biết design bạn thiết kế theo kích thước đó hình  sẽ đẹp.

Bạn clik nút chọn tệp để tải ảnh lên

Tiếp theo Chọn thêm mới để hoành tất

Nhấn tải lại (reload) trang web để xem nội dung đã thay đổi

Xem tiếp bài trong serie.

Bài tiếp theo: Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin hỗ trợ trực tuyến

Bài trước: Hướng dẫn thêm mới banner

Tin tức khác